KODEKS – VORES MISSION

Som førende virksomhed indenfor fødevareindustrien og som ansvarlig, stærk arbejdsgiver og forretningspartner er det vores vision at tilbyde vores gæster kompromisløs friske, smagfulde og sunde produkter i en inspirerende atmosfære.
Vores brand giver os stolthed, et fælles formål og forener os som team. Dette skaber vores virksomhedskultur og er grundlaget for vores succes. Integritet på alle niveauer er afgørende, og samtidig grundlaget for den tillid der hersker blandt os alle. Overholdelse af loven er det naturlige udtryk for denne integritet.
Med dette som fælles udgangspunkt styres vores handlinger af følgende principper:

OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV

Ingen handel er så vigtig, at vi må overtræde loven for at gennemføre den. Overholdelse af alle gældende love og bestemmelser er en selvfølge for VAPIANO - lokalt, nationalt og internationalt. Kun på den måde kan vi opnå bæredygtig vækst og sikre vores gæster, medarbejderes og forretnings- og samarbejdspartneres loyalitet på lang sigt. Vi undgår overtrædelser af gældende love, regler og interne regler. Vi undersøger alle indikationer på overtrædelser og reagerer i overensstemmelse med passende sanktioner.

ETISK HANDLING OG SOCIALT ANSVAR

Overholdelse af menneskerettighederne og beskyttelsen af ​​mindretal er særlig vigtig for VAPIANO. Vi tolererer ikke nogen form for tvangsarbejde, pålagt-eller børnearbejde, korporlig straf eller udnyttelse af mennesker. Alle har ret til lige muligheder og at blive behandlet med værdighed og respekt. Chikane, mobning, intimidering og fjendtlighed, hvad enten det er verbalt eller fysisk, repræsenterer ikke vores værdier og må ikke tolereres.

LIGE MULIGHED OG ANTIDISKRIMINATION

Vi er stolte af vores alsidige VAPIANO familie og forsøger aktivt at fremme denne mangfoldighed. Vi afviser kraftigt enhver diskriminerende adfærd, det være sig på grundlag af nationalitet eller etnisk oprindelse, køn, hudfarve eller civilstand, alder, handicap, religion eller ideologi, seksuel orientering eller anden bagvedliggende årsag. Vi er alle Vapianister!

INTERAKTION BASERET PÅ RESPEKT, ÅBENHED OG TILLID

Vi er fortalere for samarbejde, åben kommunikation og feedback. Vi anser konflikter som en mulighed og ønsker en konstruktiv udveksling af meninger. Vi opfordrer vores medarbejdere til også at rapportere kritiske problemer og bekymringer til deres tilsynsførende eller ledelse uden frygt for repressalier. Vi stoler på vores medarbejdere. Gode præstationer belønnes. Det er vigtigt for os, at ledelsen og de respektive tilsynsførende støtter deres medarbejdere og følger op på de bekymringer, de har givet udtryk for uden undtagelser.

INTEGRITET OVERFOR VIRKSOMHEDSMILJØET

Vores forretningspartnere, som franchisepartnere, leverandører og andre eksterne partnere, stoler på os for altid at handle troværdigt og i overensstemmelse med gældende love og regler. Samtidig stræber vi efter altid at behandle vores forretningspartnere retfærdigt. Ligeledes sørger vi for at sikre, at vores forretnings- og samarbejdspartnere følger loven og de heri nævnte principper i deres handlinger og beslutninger - verden over.

ARBEJDSSIKKERHED

VAPIANO arbejder altid på at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Sundhed, sikkerhed, love og regler overholdes derfor på arbejdspladsen. Dette indebærer, at enhver farlig adfærd på arbejdspladsen og eventuelle farlige forhold i arbejdsmiljøet altid og straks undersøges. I vores restauranter er vi altid opmærksomme på vores gæsters sikkerhed og undgår enhver fare.

SIKKERHED OG FEJLFRIHED I VORES PRODUKTER OG TJENESTER

VAPIANO hævder at opretholde de højeste kvalitetsstandarder, det gælder verden over, og samtidig at tage en førende rolle med hensyn til produktkvalitet blandt fødevarer- og cateringvirksomheder.
Vi udfordrer til stadighed os selv. Forbedring af vores processer er en del af dette engagement. Det er vigtigt for os at overholde alle juridiske og tekniske regler og standarder for kvalitetssikring og produktsikkerhed. Vi tager imodalle henvendelser vedrørende produktfejl, det være sig mindre ellerstørre, og undersøger dem uanset om de kommer fra medarbejdere, gæster eller tredjeparter - kun på den måde vil vi blive bedre end vi nogensinde var.

VORES LEDERE ER ROLLEMODELLER

Vi lægger stor vægt på at sikre, at vores ledere eksemplificerer vores virksomhedsprincipper hver dag og aktivt fremmer disse i overensstemmelse med deres medarbejdere. Det skaber fundamentet for konstruktiv kritik, samt en åben og ærlig ideudveksling.Lederneerdesuden altid kontaktperson for deres medarbejdere, vores samarbejdspartnere og vores gæster.

top

Vapiano symboliserer friskhed, overbærenhed og en særlig holdning til livet. Disse er faste elementer i det arbejde, vi udfører hver dag, fordi vi vil have, at alle Vapianister, såvel som vores partnere og leverandører, skal arbejde i et miljø, de kan være stolte over. Retfærdighed, overensstemmende adfærd og ansvarlige handlinger er en afgørende del af vores daglige arbejde og for, hvordan vi tænker.

Jochen Halfman CEO
LutzScharpe CFO
Mario C. Bauer Bestyrelsesmedlem