Databeskyttelseserklæring

D. 23. maj 2018

1. Generelt

Vi sætter pris på din interesse for VAPIANO. Efterfølgende vil vi, i henhold til artikel 13 i EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR), informere dig om hvordan VAPIANO håndterer dine oplysninger.

Ansvarlig

Ansvarlig for håndteringen af data er: VAPIANO SE, Im Zollhafen 2 - 4, 50678 Köln (VAPIANO).

Opbevaringsvarighed

Grundlæggende bliver dine oplysninger opbevaret så længe, det er nødvendigt for det pågældende formål, og slettes, når formålet forfalder. Såfremt der består juridiske krav om opbevaringspligt, bliver dine oplysninger slettet efter opbevaringspligten er udløbet.

Videregivelse af data til tredjemand

Interne overførsler i koncernen, som fx. til Marketing eller PEOPLE-programmet, som VAPIANO International Marketing GmbH (VIM) er ansvarlig for, finder enten sted på grundlag af en indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a) i GDPR, den berettigede interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 s. 1 lit f) i GDPR eller på grundlag af artikel 28 i GDPR. Til udførslen af programmet VAPIANO PEOPLE bliver oplysningerne oversendt til alle deltagende restauranter og regionale selskaber. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit b) i GDPR. I øvrigt giver VAPIANO kun dine personlige oplysninger til tredjemand, som fx. skattemyndigheder, banker, domstole, retshåndhævende myndigheder, når vi på grund af juridiske forskrifter i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit c) i GDPR er forpligtet dertil, dette er nødvendigt til udførslen af ansættelsesforholdet i henhold til § 26 i den tyske Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), du har givet os din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR eller dette er i overenstemmelse med VAPIANOs berettigede interesser.

Såfremt en overførsel af oplysninger finder sted til vores serviceudbydere, som er bestilt til håndteringen af oplysningerne, udføres dette kun på databeskyttelseskonform vis i henhold til artikel 28 i GDPR til formidling af vores tjenester.

En videregivelse af deltageroplysninger til adresseforhandlere eller andre firmaer med reklamemæssige formål finder ikke sted.

Overførsel af data til tredjeland

Vi overfører til dels personlige oplysninger til et tredjeland udenfor EU. Dertil har vi sikret et passende databeskyttelsesniveau:

Det passende databeskyttelsesniveau følger således i overenstemmelse med deltagelsen i aftalen om EU-US Privacy Shield (artikel 45, stk. 1 GDPR), aftalen om EU-standardkontraktbestemmelser eller anerkendelsen af en EU-beslutning om et passende databeskyttelsesniveau. 

Dine rettigheder

Ved forelæggelse af forudsætninger har du ret til oplysninger fra VAPIANO om de personlige oplysninger, der vedrører dig så som berigtigelse, slettelse, indskrænkelse af håndteringen, modsigelse mod bearbejdelsen såvel som dataportibilitet.

Hvis du har givet os din indvilligelse, kan du til enhver tid trække denne tilbage. Indtil tilbagekaldelsen af indvilligelsen er håndteringen af oplysningerne retsmæssig.

Du har ret til at klage til en tilsynsførende myndighed.

Formidling af de personlige oplysninger

Formidlingen af de personlige oplysninger er hverken juridisk eller kontraktmæssigt foreskrevet, kan dog i enkelte tilfælde være nødvendig til kontraktindgåelse, eller en serviceudbyder hhv. deltagelse i PEOPLE-programmet o.a. Du er ikke forpligtet til at formidle de personlige oplysninger. Dog kan visse tjenester ikke benyttes uden formidling.

Online ansøgning

Du bestemmer selv omfanget af de oplysninger, som du videregiver til os inden for rammen af din online ansøgning. Online ansøgninger sendes elektronisk til vores personaleafdeling og bearbejdes der hurtigst muligt og udelukkende til udvælgelsen af ansøgere. Retsgrundlag er § 26 i den tyske Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). Som regel bliver ansøgninger videresendt til lederen i den ansvarlige hovedafdeling i vores koncern. Derudover finder en videregivelse af dine oplysninger ikke sted. Dine oplysninger behandles fortroligt hos os. Dokumenterne slettes efter tre måneder i tilfælde af en afvisning. I enkelte tilfælde (fx. rejseomkostninger) kan en længere opbevaring hænde på grund af skattemæssige opbevaringsfrister. Længden af opbevaringen retter sig efter de juridiske opbevaringsforpligtelser, som fx. skattebestemmelser eller den tyske handelslov (6-10 år). I tilfælde af at din ansøgning også må tages i betragtning til andre eller fremtidige stillinger, der opslås, beder vi om en tilsvarende bemærkning (indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR) på ansøgningen eller spørger efter din indvilligelse.

Nyhedsbrev

På vores hjemmeside har du mulighed for at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev. Nyhedsbrevet informerer om aktuelle tilbud, spændende specials og nyheder fra VAPIANOs verden og kan indeholde værdikuponer. Er du ikke medlem af VAPIANO PEOPLE, men har bestilt nyhedsbrevet fra VAPIANO, bearbejder vi hertil dit navn, såfremt du har meddelt os det ved tilmeldingen, og din e-mail-adresse. Når du er medlem af VAPIANO PEOPLE og har bestilt nyhedsbrevet, bearbejder vi hertil dit navn og din e-mail-adresse. Når du har afsendt tilmeldingsformularen, modtager du en bekræftelsesmail fra os. Anmeldelsen træder derefter først i kraft, når du har klikket på linket i bekræftelsesmailen. Retsgrundlaget er din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR. 

Med tilmeldingen til nyhedsbrevet godkender du, at der fra det tidspunkt et link i nyhedsbrevet åbnes og hvilket indhold, der kigges på, må analyseres og bearbejdes, således at indholdet i nyhedsbrevene konstant kan forbedres og tilpasses dine behov. 

Af og til tilbyder vi også deltagelse i konkurrencer over vores nyhedsbrevstilmelding (se længere nede under »Konkurrencer«). 

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, fx. via tilmeldingsfunktionen i PEOPLE-området, afmeldingslinket i slutningen af hver e-mail, via e-mail til people-support@vapiano.de eller per post til VAPIANO International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2 - 4, 50678 Köln. Indtil tilbagekaldelsen af indvilligelsen er håndteringen af oplysningerne retsmæssig.

Kontakt

På vores hjemmeside www.vapiano-people.com kan du kontakte os under "KONTAKT", per e-mail til info@vapiano.eu, telefonisk på +49 (0) 221 67001-0 eller per post til VAPIANO SE, Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln:

Datasikkerhed

For så vidt muligt at beskytte dine oplysninger mod uønsket adgang, træffer vi tekniske og organisatoriske tiltag. Vi benytter krypteringsmetoder på vores sider. Dine indtastninger bliver sendt fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af en TLS-kryptering. Du kan genkende dette ved, at der i din browsers statuslinje er et hængelås-symbol, som er lukket og adresselinjen begynder med .

Konkurrencer

Når du bestiller vores nyhedsbrev, kan du sikre dig en chance for at vinde inden for konkurrencens rammer. Angivelser, som du har foretaget inden for konkurrencens rammer, anvender vi udelukkende til fastsætte og kontakte vinderen (artikel 6, stk. 1, lit b) hhv. f) i GDPR). Vinderen får skriftligt besked. Vi udelukker brug af dine oplysninger til reklamemæssige formål. Vi sletter disse oplysninger, så snart konkurrencen er slut, når præmien er blevet overgivet, eller når du modsiger brugen af dine oplysninger. Såfremt du har vundet, offentliggør vi kun dit navn med din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i DGPR.

Kontaktoplysninger til den databeskyttelsesansvarlige

datenschutz süd GmbHWörthstraße 1597082 Würzburgoffice@datenschutz-sued.deTlf.: +49 (0)931 30 49 76 0

Ændring af databeskyttelseserklæringen

VAPIANO forbeholder retten til med jævnlige mellemrum at tilpasse den tilgrundliggende databearbejdningsproces. Du informeres om en ændring af databeskyttelseserklæringen på vores hjemmesiden, via app eller per e-mail.

2. Hjemmeside vapiano.com

I det følgende informerer vi dig om håndteringen af personlige oplysninger på vores hjemmeside.

Lagring af IP-adressen

Vi anvender oplysninger, som vi modtager og gemmer under dit besøg på vores hjemmeside, udelukkende til interne formål og til forbedring af hjemmesidens udformning. Når disse er nødvendige til at afværge angreb, som påvirker funktionen af vores hjemmeside (hackerangreb, trojanske heste, Denial-of-Service-angreb, spam), har vi alene til dette formål i enkelte tilfælde adgang til din computers IP-adresse, hvilket som sikkerhedstiltag i henhold til § 100 stk. 1 den tyske Telekommunikationsgesetz (TKG) gemmes i syv dage af vores telekommunikationsudbyder. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit f) i GDPR.

Driftsoplysninger

Når du besøger vores hjemmesider, gemmes såkaldte driftsoplysninger til statistiske formål midlertidigt på vores webserver for at sikre kvaliteten af vores hjemmesider. Disse data består af

 • den side, som anmodede om filen,
 • navnet på filen,
 • dato og klokkeslæt for forespørgslen,
 • den overførte mængde data,
 • adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet),
 • beskrivelse af den anvendte webbrowser,
 • IP-Adresse på den computer, der sendte forespørgslen (såkaldte Access Logs), som forkortes således, at det ikke længere er muligt at identificere personer. 

De såkaldte protokoldata bliver gemt anonymiseret.

Ved afsendelsen af en e-mail til os registrerer vores mailserver

din IP-adresse, forkortet med de sidste tre pladser,

til hvilket hostnavn på mailserveren og til hvilken IP-adresse hos VAPIANO e-mailen sendes til,

på hvilket tidspunkt forbindelsen, forsendelsen og overførslen fandt sted.

Ved modtagelsen af en e-mail fra os til dig registreres det afsendende systems hostnavn og IP-adresse.

Når du åbner e-mailen registreres det fra hvilken IP-adresse du åbnede mailen.

Vi anvender disse oplysninger for at gøre det muligt at åbne vores hjemmeside, til kontrol og administration af vores systemer såvel som til forbedring af hjemmesidens udformning. Retsgrundlag er artikel 6, stk 1, s. 1 lit f) i GDPR. De gemte oplysninger gemmes anonymiseret. Frembringelsen af personbaserede brugerprofiler er dermed udelukket. Oplysninger om personer eller deres individuelle adfærd bliver herved ikke opsamlet.

Kontaktformular

Du har muligheden for at kontakte os via en webformular. Til brugen af vores kontaktformular har vi brug for dit for- og efternavn, din e-mail-adresse, dine besked og den VAPIANO-restaurant eller det faktum, at det drejer sig om et spørgsmål til VAPIANO PEOPLE. Yderligere angivelser som adresse, postnummer og sted kan du meddele, men du behøver ikke. 

Bearbejdningens retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit b) i GDPR for kunde- eller PEOPLE-spørgsmål, til alt andet artikel 6, stk. 1, s. 1 lit f) i GDPR. Frivillige angivelser bearbejdes kun med din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR. Dine oplysninger benyttes kun til besvarelsen af dine forespørgsel eller bearbejdes til annullering/indsigelse og derefter slettet. En videregivelse til tredje finder ikke sted.

Forespørgsel om placering

Første gang du besøger vores hjemmeside, har du muligheden for at meddele os din aktuelle placering. Retsgrundlaget er din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR. Du kan indstille din browser således, at der med browseradgange sendes et »Do Not Track«-krav og dine brugeraktiviteter ikke bliver fulgt. Således kan det muligvis sikres, at du hver gang du bruger browseren igen spørges om indvilligelse til at dele din placering. Såfremt du tillader forespørgslen, anvender vi din placering til at kunne vise dig de nærmeste VAPIANO-restauranter, så du sparer tid, når du søger. IP-adressen indsamles til at bestemme din placering, når du har tilladt adgangen.

Du kan til enhver tid annullere din indvilligelse. Indtil tilbagekaldelsen af indvilligelsen er håndteringen af oplysningerne retsmæssig. Mulighederne for deaktivering afhænger af din browser. Overførslen af din placering kan fx. slås fra via informationssymbolet til venstre for URL-adressen i en browser. Information om deaktivering i browseren Firefox finder duher. Lokaliseringsfunktionen skal derudover også altid slås fra i browserindstillingerne, hvis du ikke ønsker, at din placering skal videregives.

Restaurant Komfort Finder

I fanen »Restauranter« finder du »Restaurant Komfort Finder«. Her kan du indtaste et postnummer og en by, således at alle nærliggende VAPIANO-restauranter bliver vist. Du har i »Restaurant Komfort Finder« også mulighed for at få vist placeringen. Ved brugen af Restaurant Komfort Finder indvilliger du til databearbejdelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a) i GDPR. Når du åbner kortet fra Google Maps sættes der permanente cookies. Du kan indstille din browser således, at den informerer dig om placeringen af cookies. Således bliver brugen af cookies gennemskuelig for dig. Ved at åbne kortet fra Google Maps kan oplysninger om din brug (særligt din computers IP-adresse) overføres til en af Google Inc.s servere i USA og blive gemt der. VAPIANO har ingen indflydelse på den videre bearbejdelse af data fra Google Inc. Vi anvender ikke dine oplysninger til at oprette en brugerprofil til dig.

Hvis du ikke er indforstået med at Google Inc. bearbejder dine oplysninger, bedes du venligst afholde dig fra at tillade adgangen til din placering eller deaktivere JavaScript-funktionen i din browser. Indtil da er databearbejdningen lovlig. Yderligere oplysninger finder du i Google Maps brugerbetingelser, som du finder nederst til højre på Google Maps-kortet, hvis du ønsker at bruge tjenesten. 

Cookies 

Cookies er små filer, som gemmes på en gæsts harddisk. De gør det muligt at gøre oplysninger tilgængelige over en bestemt tidsperiode og at identificere gæstens computer. Cookies indeholder dog også delvist kun oplysninger til bestemte indstillinger, som ikke er personbaserede. Til bedre brugerfunktion og til tilpasning af udformningen af vores hjemmeside sætter vi permanente cookies og såkaldte session-cookies. Session-cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Anvendelsen af cookies udgør en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f) i GDPR. Du kan indstille din browser således, at den informerer dig om placeringen af cookies. Således bliver brugen af cookies gennemskuelig for dig.

Vigtigt:Når du fuldstændig udelukke brugen af cookies, kan du ikke tilmelde dig som registreret bruger eller i første omgang registrere dig, dvs. brugen af denne del er dermed udelukket. Det er også muligt, at vores hjemmeside i så fald eventuelt ikke vises optimalt og nogle funktioner ikke længere er teknisk tilgængelige.

Google Analytics

Til nødvendig udformning af vores hjemmeside opretter vi brugerprofiler under pseudonym ved hjælp af Google Analytics. Google Analytics anvender "cookies", dvs. tekstfiler, der bliver gemt på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Informationerne om din brug af denne hjemmeside, som genereres af denne cookie, overføres som regel til en server tilhørende Google i USA og gemmes der. Da vi har aktiveret IP-anonymisering på denne hjemmeside, vil Google dog forkorte din IP-adresse inden for medlemsstater i den Europæiske Union, eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil din fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortes der. Et passende databeskyttelsesniveau foreligger i henhold til artikel 45, stk. 1 i GDPR gennem Googles deltagelse i EU-US Privacy Shield-ordningen. Google bruger disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, sammensætte rapporter om aktiviteter på hjemmesiden, og til yderligere at levere til brugen af hjemmesiden og de tjenesteydelser, der er knyttet til internettet. Vi bruger Google Analytics til fx. at analysere klik på Google AdWords til rent statistiske formål. Brugen af Google Analytics gennemføres med din indvilligelse i henhold til artikel 6. stk. 1, s. 1 lit. a) i GDPR. Oplysninger om brugen af data via Google finder du på

support.google.com/analytics/answer/6004245 som på

policies.google.com/technologies/partner-sites;

Du kan til enhver tid annullere din indvilligelse til oprettelsen af en brugerprofil under pseudonym. Hertil er der flere muligheder:

1.) Alt efter hvilken browser du anvender, har du mulighed for at installere et browser-plugin, som forhindrer tracking. Klik venligsther for dette og installér det browser-plugin, der åbner.

2.) Du kan også forhindre lagringen af de cookies, der anvendes til at profildannelsen, ved en tilsvarende indstilling af din browsers software.

3.) En yderligere mulighed for at forhindre Google Analytics' netanalyse er at sætte en opt-out-cookie, som anviser Google til ikke at gemme eller anvende dine oplysninger til netanalyseformål. Bemærk venligst, at netanalysen ved denne løsning kun vil blive forhindret så længe, som opt-out-cookien gemmes af browseren. Hvis du ønsker at sætte opt-out-cookien nu, så klik venligsther.

Knapper til sociale medier

På vores hjemmeside bruger vi forskellige knapper til at linke til sociale medier med: ud over en Facebook-knap fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA og en Twitter-knap fra Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, bruger vi også en Instagram-knap fra Instagram, LLC ATTN, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Når du åbner vores hjemmeside, overføres der derved endnu ingen oplysninger til sociale medier. En profildannelse gennem tredjepersoner er dermed udelukket. Dog ønsker vi ikke at nægte denne mulighed til de gæster, som godt kan lide at bruge knapper til de sociale medier. Vi tilbyder dig derfor muligheden for på forskellige sider af vores hjemmeside at anvende knapper til de sociale medier. På den måde har du mulighed for at nå vores sider på de sociale medier, eller dele indhold med andre, fx. en post. Bemærk venligst, at et klik på en knap til de sociale medier har til følge, at bestemte oplysninger kan blive overført til de sociale medier, fx.

 • den VAPIANO-side, der blev åbnet, på hvilken knappen til det sociale medie fandtes,
 • dato og klokkeslæt for klikket på knappen til de sociale medier,
 • informationer om den anvendte browser og det anvendte styresystem og
 • din aktuelle IP-adresse.

Med et klik på knappen indvilliger du i bearbejdning af data i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR over for det sociale medie. Hvis du allerede er logget ind på det sociale medie, når du klikker på knappen til det sociale medie, er det også muligt for denne, ud fra de ovennævnte data, at finde dit brugernavn og evt. sågar dit rigtige navn. Disse data kan af det sociale medie også blive bearbejdet i lande uden for den Europæiske Union. Vi har ingen indflydelse på omfanget, måden eller formålet med databearbejdningen på de sociale medier. Bemærk venligst, at det er fuldt ud muligt for det sociale medie at oprette profiler under pseudonym eller sågar individualiserede brugerprofiler med de foroven nævnte oplysninger.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse finder du vedr. Facebook påhttps://www.facebook.com/policy.phpvedr. Twitter påhttps://twitter.com/en/privacyog vedr. Instagram påhttps://help.instagram.com/155833707900388. 

Google Remarketing 

Vi benytter remarketingteknologier fra Google på tværs af enheder, således at du på andre hjemmeside kan blive vist målrettede reklamer, der er baseret på dit besøg på vores hjemmeside. Bearbejdningen af data følger på grundlag af din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. a) i GDPR.

Hvordan fungerer remarketing?

Når du besøger vores hjemmeside, er det muligt, at Google henter genkendelseskendetegn til din browser eller din enhed (fx. opretter et såkaldt browser-fingeraftryk), analyserer sin IP-adresse eller gemmer et genkendelseskendetegn på din enhed i form af en lille tekstfil (fx. en såkaldt tredjepartscookie). Det er endvidere muligt, at Google forbinder og gemmer dit besøg på vores hjemmeside med et eller flere genkendelseskendetegn, for at kunne vise dig vores reklamer på andre hjemmesider.

Genkendelseskendetegnene, som er beskrevet herover, er udformet som pseudonym og kan bruges af Google til at genkende din enhed på andre hjemmesider. Når du fx. besøger en side, som deltager i Googles display-kampagnenetværk (dvs. viser reklamer på bestilling af Google), kan Google på baggrund af de herover nævnte kendetegn genkende din enhed og din browser.

Vi kan derudover forsyne vores hjemmeside med såkaldte »remarketing-tags«. Det betyder, at vi på vores hjemmeside kan optage søgeord, som indeholder udsagn om indholdet på den viste side (fx. produkt- eller tjenestekategorier). Søgeordene, som vi benytter, viser hverken personbaserede eller sensible oplysninger. Google modtager og gemmer søgeordene til de herover nævnte genkendelseskendetegn. Hvis du besøger en side, som vi har givet en bestemt produktkategori, gemmer Google dette søgeord og tilordner det til dine genkendelseskendetegn.

Vi kan derved via Google sætte reklame på andre websider, som retter sig efter de sider, der blev besøgt hos os. Besøger du en anden internetside, der deltager i Googles display reklamenetværk, kan Google på grund af genkendelseskendetegnene og søgeord, der er gemt til disse genkendelseskendetegn, erkende, om og i givet fald hvilke af vore reklamer skal vises til dig.

Flere oplysninger om funktionen af Googles fornyede remarketingteknologier finder du på https://www.google.com/policies/technologies/ads/ . 

Hvad betyder remarketing på tværs af enheder?

Hvis du logger ind på Googles tjenester med dine egne anmeldelsesdata, hhv. bruger en eller flere egne Google-konti, kan Google koble genkendelseskendetegnene fra forskellige browsere og enheder sammen. Når Google altså har skabt et eget genkendelseskendetegn for den af dig anvendte bærbare, desktop-PC eller den af dig anvendte smartphone eller. tablet, kan disse genkendelseskendetegn tilordnes hinanden, så snart du bruger eller har brugt en Google-tjeneste med dine anmeldelsesdata. På denne måde kan Google også udsende vores reklamekampagner målrettet via enheder. Google gør dog kun dette, hvis du før over for Google har erklæret dig indforstået med denne databehandling.

Du har mulighed for at foretage indstillinger af reklame. Du kan til enhver tid modsige dig denne form for reklame, idet du på support.google.com/ads/answer/2662922 deaktiverer personaliseret reklame. Bemærk venligst, at disse indstillinger muligvis ikke virker på alle enheder og browsere. Nærmere oplysninger finder du på https://support.google.com/ads/answer/2662922 .

Google Tag Manager

Endvidere bruger vi Google Tag Manager på vores hjemmeside med det formål at foretage en personaliseret, interesse- og placeringsrelateret online-annoncering.

Google Tag Manager gør det muligt for os at tiltale gæster på vores hjemmeside med målrettet annoncering inden for rammerne af markedsføringskampagner af vore produkter på vores annonceringspartneres hjemmesider. Denne form for annoncering er anonym. Visning af annoncer på vore partneres hjemmesider sker ved hjælp af Google Tag Managers på grundlag af en cookieteknologi (DoubleClick Cookie«) og det forrige besøg på vores hjemmeside. Google indsamler og gemmer dataene. Vore annonceringspartnere får ingen oplysninger om de data, der er gemt i cookien. I cookien bliver, ud over den brugte computers IP-adresse, et ID-nummer gemt, hvormed Google kan finde ud af hvor hyppigt du besøger hvilke websteder. Ud over IP-adressen gemmes ingen andre personlige data. De data, der er gemt i cookien, bliver ikke sammenført med andre personlige data til brugerprofiler. Retsgrundlag for databehandling er din indvilligelse i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 lit. a). Du kan administrere indstillingerne for annoncering i Googles annoncehjælp (https://support.google.com/ads/answer/7395996 ). Indtil annulleringen af din indvilligelse er bearbejdningen af data lovlig.

Kryptering

For at beskytte dine data mod uønsket adgang, indsætter vi på nogle sider en krypteringsmetode. Dine indtastninger bliver sendt fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af en 128 Bit TLS-kryptering (Transport Layer Security). Du erkender dette ved, at der i statuslisten i din browser er et hængelås-symbol og adresselinjen begynder med https;//. Vi undlader at bruge en kryptering, hvis du blot udveksler generelt tilgængelige informationer.

3. VAPIANO PEOPLE program

Databehandlingsformål

VAPIANO bearbejder dine personlige data, der er angivet i anmeldelsesformularen,

 • for at bearbejde din registrering til VAPIANO PEOPLE-programmet og oprette en tilsvarende kundekonto,
 • for at muliggøre din deltagelse i VAPIANO PEOPLE-programmet i alle deltagende restauranter verden over,
 • for at give dig adgang til din kundeprofil på hjemmesidenwww.vapiano-people.com såvel som til de tilbud, der befinder sig på hjemmesiden,
 • for at kunne send dig en e-mail til din fødselsdag med en fødselsdagsgave,
 • for anonymiserede forespørgsler til at hjælpe os med bedre at kunne imødekomme vore kunders behov,
 • for at kontakte dig ved spørgsmål i forbindelse med din VAPIANO PEOPLE-kundekonto,
 • for at informere dig pr. e-mail om ændringer af disse databeskyttelseshenvisninger, ændringer af forretningsvilkår eller af organisatoriske grunde om dit VAPIANO PEOPLE-medlemskab,
 • til identifikation ved kassen under restaurantbesøget,
 • for at forsyne dig med flere informationer, hvis du udtrykkeligt har anmodet om de passende oplysninger fra VAPIANO,
 • så VAPIANO Finder i VAPIANO-appen kan finde den nærmeste VAPIANO restaurant,
 • til klargøring af betalingsfunktionen, som vi ikke kan tilbyde i alle deltagende lande,
 • for at sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har bestilt det,
 • for at informere dig om værdikuponer, kommende kampagner eller særlige tilbud fra VAPIANO,
 • for at underrette dig om afholdelsen af konkurrencer inden for rammerne af VAPIANO PEOPLE såvel som informere om vundne gevinster,
 • til andre lovligt tilladte formål.

Til gennemførelse af PEOPLE-programmet behandles navn, postadresse, fødselsdato (til aldersverifikation, da du skal være over 16 år) e-mailadresse, nummeret for dit VAPIANO PEOPLE-medlemskab og adgangskode. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. b) i GDPR, i tilfælde af samtykke artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a) i GDPR og i tilfælde af andre berettigede interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f) i GDPR. Oplysningerne bliver gemt så længe PEOPLE-medlemskabet består.

Identifikation ved kassen

Ved brug af VAPIANO PEOPLE-kortet eller Vapiano-appen ved et restaurantbesøg behandler vi ved kassen dit fornavn til identifikation, for at tjekke at du også er kortindehaver hhv. berettiget deltager.

Samling af præmiepunkter hhv. statuspoint

Ved samling af præmiepunkter hhv. statuspoint bearbejder vi over de deltagende VAPIANO-restauranter for interne, statistiske formål følgende oplysninger:

 • Dato og klokkeslæt for besøget,
 • Restaurantens beliggenhed,
 • Samlede omsætning (solgte varer og mad),
 • Antal besøgende,
 • Indløste præmiepunkter eller fødselsdagsgaver.

Anvendelse verden over

For at du kan drage fordele af VAPIANO PEOPLE-programmet hhv. appen verden over i deltagende restauranter, sender Vapiano - kun for så vidt det er nødvendigt - for- og efternavn, fødselsdato, pointstand. PEOPLE-status og e-mailadresse til deltagende restauranter og landesamfund.

Sikkerhed for VAPIANO PEOPLE-kortet

På VAPIANO PEOPLE-kortet bliver et pseudonym deltagernummer gemt i QR-koden. PEOPLE-point hhv. statuspoint og personlige data, som du stiller os til rådighed, er udelukkende gemt i systemet, så ingen personlige data går tabt hhv. bliver tilgængelige for tredjemand i tilfælde at tab af VAPIANO PEOPLE-kortet.

Samtykke til brug af PEOPLE-programmet

Med registrering til VAPIANO PEOPLE-programmet indvilliger du i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a) i GDPR i en oprettelse af en personlig brugerprofil via Vapiano International Marketing GmbH (VIM).

Hertil fører VIM registreringsdataene fra anmeldelsen i appen eller til VAPIANO PEOPLE-internetsiden sammen med de i Vapiano-restauranter opførte bruger- og transaktionsdata. Hvis du logger dig ind med Vapiano-appen i en deltagende Vapiano-restaurant, indsamler VIM brugerdata (f.eks. foretagne spise- og drikkevarebestillinger, gemte favoritter, besøgstiden i restauranten).

Med deltagelse i PEOPLE-programmet giver du os dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 S 1 lit. a) GDPR til at vi kan bruge dine grunddata, eventuelle frivillige angivelser såvel de ved brug af din personlige PEOPLE QR-kode eller PEOPLE-appens data til optimering af vore tjenester over for dig. Hvis du særskilt over cookie-banneret påhttps://www.vapiano-lieferservice.de/ har givet dit samtykke, bruger vi også disse data, fx. for at kunne sende dig særlige produktforslag. Denne indsamling tjener til kreditering for samlede præmie- og statuspoint, spørgsmål til tilfredshed, til at forbedre vores tilbud endnu mere, og – hvis du har bestilt dette særligt, – til at vise dig personlig annoncer, baseret på dine hidtidige restaurantophold, der kan interessere dig (f.eks. oplysninger om produkter eller kampagner i VAPIANO-restauranterne) pr. nyhedsbrev, push-notifikationer og beskeder i appen , hvis du har givet os dit særlige samtykke.

Dette samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde med virkning for fremtiden, med den konsekvens at du ikke længere kan benytte PEOPLE-programmet. Dine data bliver derefter fuldstændig anonymiseret, med mindre der består juridiske opbevaringsfrister. Indtil tilbagekaldelsen af samtykket er databearbejdningen lovlig. Indsigelse skal henvendes til Vapiano International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2 - 4, 50678 Köln, fx til people-support@vapiano.de. 

4. VAPIANO-app

Vapiano International Marketing GmbH (VIM) stiller en mobil app til rådighed. Ved hjælp af appen kan du foretage bestillinger i restauranten, informere dig om vores produkter, bruge den mobile betalingsfunktion eller identificere dig som VAPIANO PEOPLE-medlem med den personlige QR-kode ved kassen hos den deltagende Vapiano-restaurant og uden brug af VAPIANO PEOPLE-kortet bruge alle funktioner fra VAPIANO PEOPLE-programmet. Retsgrundlag er samtykket i henhold til art. 6 stk.1 S. 1 lit. a) GDPR (flere oplysninger finder du under afslutningen af afsnittet i punkt 3. VAPIANO PEOPLE).

Vapiano Finder

Med appen kan du over "Vapiano Finder" finde den nærmeste Vapiano-restaurant. Hertil har vi brug for enten dine GPS-placeringsoplysninger eller du indtaster selv dit aktuelle opholdssted i appen. I begge tilfælde er retsgrundlaget din indvilligelse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit a) i GDPR. Hvis du har aktiveret lokaliseringstjenester på din mobil, bearbejder VIM udelukkende dine GPS-oplysninger til lokalisering af de nærmeste Vapiano-restauranter. Der oprettes ikke en bevægelsesprofil af disse data. Ved at deaktivere lokalitetstjeneste kan du annullere samtykket. Indtil da er databearbejdning lovlig.

Brug i restauranten

For at du også ved et tekniske problem med din smartphone eller i tilfælde af begrænset batterikapacitet kan profitere af fordelene ved VAPIANO PEOPLE-programmet, gemmer vi i den tid du besøger en restaurant dit fornavn sammen med dit VAPIANO PEOPLE-nummer og viser dette i kassesystemet. På denne måde forbliver dataene også i uforudsete tilfælde tilordnet din person og din VAPIANO PEOPLE-konto. Denne databearbejdning udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1 i GDPR for i dette tilfælde at kunne tilbyde dig vore tjenester.

Mobil betalingsfunktion

Den mobile betalingsfunktion er en ekstra frivillig service. Følgende beskrivelser og samtykker gælder derfor kun, når du vil bruge den mobile betalingsfunktion.

Ved den mobile betalingsfunktion drejer det sig om en procedure, der gør det muligt for en registreret bruger at betale med sin smartphone i de deltagende restaurant uden kontanter. Anmeldelsen i restauranten sker via en dynamisk QR-kode i den aktive VAPIANO PEOPLE-app. Inden for rammerne af betalingsfunktionen skal enhver enkelt betaling ydermere autoriseres af brugeren med en frit valgbar hemmelig pin-kode (»PIN«) eller pr. fingeraftryk.

Ved brug af den mobile betalingsfunktion inden for VAPIANO-appen bearbejder VAPIANO følgende personlige oplysninger:

- Brugernavn,

- Adgangskode,

- Kundenummer (People ID),

- App-version og operativsystem,

- betalingsrelevante data:

Navn, 

Adresse,

E-mail,

Til betalingsafvikling bliver følgende personlige oplysninger overført til vores betalingsserviceudbyder BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main ( i det følgende BS Payone GmbH) og bearbejdet der:

- Navn,

- Kreditkortoplysninger (nummer, udløbsdato, sikkerhedskode),

Hvis du vil foretage en betaling via PayPal, bliver følgende personlige data sendt til PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende PayPal) og behandlet der:

• den VAPIANO-Restaurant, hvor du har spist,

• Beløb, der skal betales,

Reference på PayPal-kontoen

Hvis du har gemt din PayPal-konto hos VAPIANO, har vi (via PayPal/Braintree) derudover adgang til din e-mailadresse fra PayPal-kontoen

Efter autorisering er BS Payone hhv. PayPal), berettiget til at belaste beløbet som brugeren på grund af køb af produkter hhv. brug af tjenesteydelser skylder i Vapiano-restauranter, via den i Vapiano People angivne betalingsmåde (kreditkort eller PayPal). Retsgrundlag for dataoverførsel til afregning er art. 6 stk. 1 S. 1 lit. b) GDPR.

Flere informationer

Oprettelse af en betalingsmetode

Ved oprettelse af en betalingsmetode (f.eks. kreditkortbetaling eller PayPal) bliver der inden for rammerne af VAPIANO-appen oprettet og gemt et såkaldt alias for en betalingsmetode (en tilfældig oprettet, unik tegnsammensætning). Dette alias bliver overgivet til BS Payone GmbH, hvor det gemmes sammen med betalingsdataene. Aliasset bliver i det følgende brugt som »erstatning« for de konkrete betalingsdata (f.eks. kreditkortnummer) i kommunikationen med BS Payone GmbH, så denne ikke skal overføre kortdataene hver gang.

Indtjekning

Ved indtjekning i restauranten bliver der oprettet et ID via VAPIANO-appen på din smartphone. Dette er dit virtuelle kortnummer, som er gemt i appen og som du kan se der. Dette virtuelle kortnummer sammensættes af People-ID'et og en tilfældigt skabt tegnsammensætning. Det erstatter det kort du ellers får ved kassen. Ved hjælp af ID'et kan bestillinger og betalinger tilordnes. Varekurven (vare og pris) vises i appen. SEPA-betalingsaftalen bliver sendt til dig og gemt hos os i systemet.

Oprettelse af et mærke

Ved login oprettes et mærke, der tjener til autentifikation. Mærket bliver krypteret i VAPIANO-appen og gemt der. Til kryptering bruges en af dig indtastet fire cifret PIN-kode eller - hvis til rådighed- en fingeraftrykssensor på din smartphone. I begge tilfælde krypteres PIN-koden og gemmes i et sikkert område i operativsystemet, til hvilket der ikke gives adgang uden din PIN-kode hhv. dit fingeraftryk. Kun du kender PIN-koden.

Dette mærke bliver gemt krypteret i VAPIANO-appen såvel som også ukrypteret hos os. Dette mærke bliver ud over den betalingsrelevante kommunikation mellem VAPIANO-appen og os også brugt til at skabe udtjeknings-QR-koder.

Dekryptering af mærket sker på din smartphone via din PIN-kode hhv. dit fingeraftryk. Ved hjælp af mærket laver VAPIANO-appen en KODE, der skal bruges til udtjekning.

Denne KODE indeholder følgende informationer:

 • People-ID'et,
 • Appens installations-ID,
 • Et tidsstempel,
 • Det virtuelle kortnummer,
 • Den betalingsmetode der skal bruges (ikke de konkrete kortdata, men et ID).

Ved hjælp af ID'et kan betalingsdata identificeres i systemet.

Alle disse oplysninger bliver krypteret ved hjælp af mærket. Kassen scanner denne kode og overfører den til os. Vi dekrypterer QR-koden og overfører de relevante data (beløb, fakturanummer, betalingsmetode - alias) videre krypteret til betalingsafvikling hos vores betalingstjenesteudbyder, BS Payone GmbH. Ved hjælp af betalingsmetoden-aliasset kan BS Payone GmbH tilordne de afleverede betalingsdata. Mærket hhv. det krypterede indhold og varekurven overføres ikke til BS Payone GmbH. PS Payone GmbH kontrollerer rigtigheden af de foretagne angivelser og afvikler så betalingen.

Afvikling af betalinger

Særlige forhold ved kreditkortbetaling med Visa og Mastercard

Ved første gangs brug af et kreditkort i applikationen bliver kreditkortoplysningerne (nummer, udløbsdato, sikkerhedskode, navn) overført direkte fra appen over HTTPS til BS Payone GmbH. Ved betalinger er der ikke længere brug for kreditkortoplysninger, der bruges kun det ovennævnte alias.

Særlige forhold for PayPal

PayPal drives af PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg som ansvarligt sted. Hvis du har valgt PayPal-betalingsmåder eller kreditkort overføres følgende personlige oplysninger til den videre afvikling af din betaling via PayPal til PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.,:

 • den VAPIANO-restaurant, hvor du har spist,
 • beløb, der skal betales,
 • Reference på PayPal-kontoen.

Hvis du har gemt din PayPal-konto hos VAPIANO, har vi (via PayPal/Braintree) derudover adgang til din e-mailadresse fra PayPal-kontoen. 

Du finder flere oplysninger om databeskyttelse hos PayPal på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE . Ellers kan du også henvende dig direkte til PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Indlogningsdata

Ved brug af VAPIANO-appen har du mulighed for at være vedvarende tilmeldt. Dertil bruger VIM eller dennes autoriserede tjenesteudbyder cookies og lignende teknologier for at byde dig en hurtigere og bedre brugeroplevelse. Til dette formål bliver dine adgangsdata bestående af e-mailadresse og adgangskode gemt, så du ikke skal indgive disse igen hver gang du åbner VIAPIANO-appen.

5. Vapiano Take Away & Home Delivery

På hjemmesiden https://www.vapiano-lieferservice.de/  har du mulighed for at bestille mad og drikke og enten selv hente (Take Away) eller få det leveret (Home Delivery). Hvis du ikke er medlem af Vapiano People, slettes dine ved bestillingen angivne personlige data automatisk efter senest 8 uger.

Derudover kan du også bestille direkte over leveringstjenester på www.lieferando.de.www.foodora.de eller https://deliveroo.de/de/ eller telefonisk direkte i restauranten. Anvendelse af denne service og indgivelse af dine data er frivillig.

Til kontraktgennemførelse med den respektive VAPIANO-restaurant bliver i henhold til art. 6 stk. 1 S 1 lit. b) GDPR dit for- og efternavn, adresse, fødselsdato, betalingsdata, telefonnummer, e-mailadresse og din PEOPLE-ID behandlet.

VAPIANO sender dig på den vedrørende VAPIANO restaurants vegne, dvs. i dennes navn og for dennes regning, omgående efter indgangen af tilbuddet til levering eller afhentning af varer til spisning uden for restauranten en bekræftelse over tilbuddets modtagelse pr. e-mail eller som meddelelse i Vapiano-appen (i det følgende kaldet »bekræftelses-e-mail«).

Dine data bliver til betalingsafvikling, ud over hos den respektive restaurant, leverandøren og bankerne ,kun opbevaret af VIM til administration af dine PEOPLE-konti. 

PayPal

PayPal drives af PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg som ansvarligt sted. Hvis du har valgt PayPal-betalingsmåder eller kreditkort overføres følgende personlige oplysninger til den videre afvikling af din betaling via PayPal til PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.,:

 • den VAPIANO-restaurant, hvor du har spist,
 • beløb, der skal betales,
 • Reference på PayPal-kontoen.

Hvis du har gemt din PayPal-konto hos VAPIANO, har vi (via PayPal/Braintree) derudover adgang til din e-mailadresse fra PayPal-kontoen. 

Du finder flere oplysninger om databeskyttelse hos PayPal på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-prev . Ellers kan du også henvende dig direkte til PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

6. Facebook virksomhedsside

Vi fører under URL https://de-de.facebook.com/Vapiano/  en officiel Facebook-side på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vi indsamler, gemmer eller behandler aldrig personlige oplysninger om vores brugere på denne side. Ydermere bliver ingen særlige databehandlinger foretaget eller startet af os. De data, som du indtaster på vores Facebook-side som fx. kommentarer, videoer eller billeder, bliver aldrig brugt eller behandlet til andre formål.

Facebook indsætter såkaldte websporingsmetoder på denne side. Bemærk venligst, at det ikke kan udelukkes, at Facebook bruger dine profiloplysninger til at evaluere dine vaner, personlige forhold, favoritter osv.. Vi har ingen indflydelse på Facebooks behandling af dine data. Flere oplysninger finder du under https://www.facebook.com/policy.php . 

top